Hırsızlık İslam da

DİNDE HELAL VE HARAMLAR   S-1İslam dininin yasakladığı,büyük günah saydığı davranışları maddelerle yazınız?

1-İnsan öldürme  2-Kan davası  3-Allah’a,Anne babaya isyan  4-İntihar,  5-Namusa/iffete saldırı 

6-İçki içmek  7-Kumar oynamak 8-Hırsızlık 9-Riba almak/vermek  10-Haksız kazanç  11-Gasp ve yağmacılık yapmak(Haraç almak)  12-Zina yapmak  13-İftira etmek –Gıybet etmek

 

HIRSIZLIK

 

S-1-Hırsızlığı, tarihi seyri içinde değerlendiriniz?

            Hırsızlığın,İnsanlık tarihi kadar eski/uzun geçmişi var olduğu gibi bir o kadar da uyarı-ikaz süreci vardır.Hırsızlık,Eski Çin,Hititlerde,Asurlularda,büyük suç ve günah sayılmıştır.Hammurabi kanunlarında Hırsızlığa,Çalınan malın birkaç katını ödemek,Hırsızın öldürülmesi,gibi cezalar verilmiştir.Eski Yunanlılarda,gasp ve yağmacılık,hırsızlık değilde kahramanlık sayılmış olup beceridir.Yahudilik te,bulunan On Emirde “Çalmayacaksın”denir.Çalınan malın birkaç katı ödettirilir,Hırsızın,Malı yoksa köle olarak satılırdı(Tevrat,Çıkış 22/3,)Çıkış,22/1-5) Cumartesi günü hırsızlık yapan kişi ölüm ile cezalandırılır(Yadayim gemevay,3/1-2).Kur’an da,

“Hırsız,kadın ve erkeğe ceza verin”(Maide suresi5:38) Buyrulmuştur.

 

S-2-Hırsızlığın tanımını yapınız?

Tanımı:           Başkasına ait bir malı,korunuyor olduğu yerden izni olmaksızın almaktır.

 

S-3-Hırsızlık çeşitlerini yazınız,her birine birer örnek veriniz?

            1-Başkasına ait bir malı (şeyi)çalmak.

            2-Bir malı ölçerken,tartarken  eksik ölçüp tartmak.eksik vermek.

            3-Devlete ait bir malı kendi çıkarı için özelişinde kullanmak.

            4-Alışverişte hile yapıp müşteriyi kandırmak. 900 gr şekeri,1 kg etiketle satmak,

            5-Toplumun ihtiyaç duyduğu malı piyasadan çekmek,pahalanmasına sebep olmak;sonra yüksek fiyatla satmak.(Malın değerinin yükselmesi için piyasadan mal çekmek,stokçuluk)

            6-Rüşvet,adam kayırma,makam ve mevkisini,otoritesini kullanarak,başkalarının malına konmak

            7-Kap-kaç,haraç almak,yankesicilik,eli uzunluk,Gasp(hazine arazilerini yağmalamak)

            8-Başkalarının emek harcayarak yaptığı projenin altına kendi imzasını atmak,başkalarının bilimsel buluşlarını ,kendi buluşu olarak sunmak..

            9-Çalıştırdığı işçisinin hakkını vermemek,zamanında vermemek,yada onun mecbur olmasını bilerek fırsatçılık yapmak.

 

S-4-İslam dini neden hırsızlığı büyük günahlardan saymıştır?Açıklayınız?

            a-Öncelikle,Bir malı çalan kişi,sadece malı çalmamaktadır,Bu kişi O malı kazanan kişinin hayatının bir bölümünü de çalmış olmaktadır;çünkü mal kazanılmak için hayatın bir bölümü harcanmıştır.O halde hırsız malını çaldığı kişinin hayatının bir bölümünü de çalmaktadır.bundan dolayı islam bu suça etkili ceza verilmesi taraftarıdır.

            b-Hırsızlık sebebiyle toplumda mal,can güvenliği-huzur kalkar,toplumun düzeni bozulur,çalışmadan üretmeden kazanma düşüncesi yaygınlaşır,İslam dininde de ,toplumun huzurunu bozmak,cinayetten daha kötü sayılmıştır.Bundan dolayı Allah hırsızlığı büyük günahlardan saymıştır.

            c-İnsanların bir şeyde ne kadar emeği varsa O şey o kadar değerli olur.dolayısıyla hırsızın çaldığı malda bir emeği olmadığı için çaldığı malı,1/30 oranında düşük fiyata satmakta tereddüt etmemektedir.Bu da,alıcıları helal kazanma düşüncesinden uzaklaştırır.Üretilen mallar gerçek değerinden uzaklaşır.Üretime engel olunmuş olunur.

            d-Hırsızlık(hortumculuk) ile,yeni doğacak çocukların gelecekleri ve gelecekte daha iyi imkanlarda yaşama hakları çalınır.

            e-Başkasının bir ömür boyu çalışıp kazandıkları-biriktirdikleri birkaç saat içinde hırsızın eline geçer.bu da adalet e aykırıdır.Bu şekilde çalışana haksızlıktır.

            f-Allah ın affetmediği tek hak,kul hakkıdır,bundan dolayı kul hakkı yemek dinde yasaklanmıştır.

 

S-5-İcra ile gelen malların alınması /satılması durumunu anlatalım?

 

S-6-Kleptomani hırsızlık mıdır?

            Kişinin bir takım alışkanlıklarını kontrol edememiş olması ve bunların negatif yönde gelişmiş olması,yanlış bir davranışın yapılmasında savunulacak bir durum değildir.Çünkü,kişi bilincini her zaman canlı tutup,davranışlarına dikkat edebilir/bu onun elindedir.Bu şekilde dikkat edile edile bir zaman sonra bu davranışlardan kurtulunduğu görülecektir.Ayrıca bu kişide varolan, aklın görevinin ne olduğu iyice düşünülmelidir!!

 

S-7-Çalınan mal bozulunca/hırsızda iken kaybolunca neler yapılabilir?/ Bu maldan hırsız para kazanmışsa,bu kazanılan paralar kime aittir? Ticari bir araç çalıp,para kazananın durumu nedir?

            Peygamberimiz”Bir malı alan kişi sahibine vermedikçe,tazmin ile sorumludur”buyurmuştur.İneği,kesmişse,çaldığı arabayla kaza yapmışsa???

 

S-8-İnsanlar neden Hırsızlık yapmaktadırlar?

            Hırsızlık şekil ve yöntemleri sonradan öğrenildiğine göre,bu davranışlar doğuştan getirilmemektedir.O halde insanlar neden bu tür davranışlara yönelmektedirler? İşsizlik,açlık,lüks içinde yaşayanların yaşantılarına özenme,öyle yaşamak için amacına götüren her yolu mubah sayma,Tembellik,Şeytanın ve kötü düşüncesinin tahrikine uymak,Lüks içinde yaşayanların haksız kazandığına inanmak,hased düşüncesi(Onlar neden lüks içinde yaşıyorlar?Ben neden bu şekilde yaşayamıyorum düşüncesi?) ,çekilen sıkıntı ve zorluklardan en kısa zamanda,en kestirme yoldan kurtulma düşüncesi,İnanç zayıflığı,Allah ,Cennet,Cehennem inancının olmaması....Gibi sebepler insanları bu yanlış davranışa sevk edebilir.

 

S-9-Hırsızlık nasıl önlenir?

            a-Eşit gelir dağılımı önemsenmeli.Allah ın yarattığı nimetlerden herkesin eşit oranda yararlandırılmasına çalışılmalı.

            b-Toplumun bireyleri topluma karşı duyarlı olmalı,yardımcılık ve biz duygusu gelişmeli.

            c-“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”anlayışı gönüllerde kavranılmalı ve aksiyona geçilmeli.

            d-Toplumdaki birlik beraberlik,acıma,merhamet,hoşgörü,duygusu yaygınlaştırılmalı.Toplumun yaptırım gücü olmalı.Mesala küçük yerleşim yerlerinde böyle bir şey olduğunda,yapan kişi toplumdan dışlanmaktan çok çekinir,bu konuma düşürücü davranışlardan uzak durur.

            e-Herkes yakınlarından başlayarak uzağa doğru aç/açıklara yardım etmeye çalışmalı.Akşam yatağına girdiğinde/masasında yemeğine başladığında bulamayanları,dışarıdakileri düşünmeli,gereğini yapmaya gücü oranında çaba/gayret göstermeli

            f-Hırsızlık yapma/yaptırılma sebepleri derinlemesine incelenmeli,bu sebepler ortadan kaldırılmalı, bir daha bu yolun açılmasına asla izin verilmemeli,yapanlara etkili caydırıcı karşılık verilmeli ,İnsanlara helal kazanma düşüncesinin önemi kavratılmalı,bu konuda örnekler sunulmalı.

            **İnsanlara ,Allah ın kendisini her yerde her zaman gördüğü düşüncesi ,yaptıklarına Ahirette (Cennet-Cehennemde)karşılık verileceği düşüncesi  anlatılmalı.kavratılmalı böyle bir eğitimin pratik hali öğretilmeli.İşte bu durumda kötülük yapma isteği karşısında insanın eli kolu bağlanacaktır.

 

S-10-Hırsızın dünyada cezasını çekmiş olması ,Ahiretteki cezasını düşürür mü?(C-4 de)

 

S-11-Hırsızlık yapılarak ele geçirilmiş bir mal  alınır mı?

 

S-12-Peygamberimiz(s.a.v.)nin hırsızlığı  yasaklamasıyla ilgili sözlerinden iki tane yazınız?

            “Kim haksız yere bir karış toprağı üzerine geçirirse,Allah kıyamet günü onun yedi katını  bu kişinin kafasına geçirir.”Buyurmuştur.

            “Aldatan bizden değildir”     /           “Peygamberimiz emeği,çalışıp kazanmayı kutsallaştırmıştır.bir bahçeye uğradığında çamurlu elini gizleyen bir kişinin özellikle ,çalışıp ürettiği bu çamurlu elini sıkmıştır.”

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !